Jsou zásuvky a vypínače bezpečné?

K běžnému životu zásuvky a vypínače dnes neodmyslitelně patří. Umožňují nám efektivní využití elektrické energie a jsou velmi snadné na používání. Zdá se tedy, že mají samé výhody. Skrývají však také nebezpečí, zejména pro děti a domácí zvířata.elektřina je dodávána do zásuvek.jpg

V první řadě je nutno říci, že největší hrozba spočívá právě v elektrické energii, kterou zásuvky dodávají a vypínače usměrňují. Pokud jsou tedy tato zařízení odpojena od proudu, jejich nebezpečnost prudce klesá.

Pokud jde o zásuvky, ty představují největší problém. Jsou totiž pod proudem neustále, a navíc jsou obvykle umístěny nízko u podlahy, v dosahu zvědavých dětí či domácích mazlíčků. Zde je samozřejmě jejich největším nebezpečím možnost zásahu elektrickým proudem, pokud budou do zásuvky strkat (zejména kovové) předměty, či pokud ji budou kousat.

Zabránit tomu lze naštěstí poměrně snadno. Prakticky všude najdete dětské kryty na zásuvky. Ty zakryjí otvory, kterými proudí elektřina a tím efektivně zabrání neštěstí. Ani ony však nejsou všemocné. Trochu odrostlejší dítě je dokáže při svém zkoumání sundat a zvídavý pes rozkousat. Proto je dobré především u dětí aplikovat prakticky neustálý dohled.

Je zde však ještě jedno nebezpečí, a to v případě poruchy. Především se jedná o situaci, kdy je například poškozen uzemňovací kolík. V takovém případě je nebezpečné se k nim přibližovat, https://www.odpovedi.cz/otazky/muze-se-stat-ze-se-slunce-zacne-priblizovat nemluvě o přímé manipulaci.

Pokud jde o vypínače, zde je situace poněkud jiná. Především nejsou přístroje obvykle zapojeny do sítě neustále. Také jimi neprochází elektřina přímo, slouží pouze pro sepnutí obvodu. Navíc je poměrně jednodušší držet je z dosahu dětí a domácích zvířat.

Přesto je třeba mít na paměti, že poškození vypínače může způsobit, že celý přístroj již nepůjde zapnout. Navíc ačkoliv je pravda, že jimi elektřina přímo neprochází, přeci jen jsou s ní spojeny. I ony tedy mohou vést k úrazu elektrickým proudem.pákový typ vypínače.jpg

Při jejich rozbití obvykle ke snížení nebezpečí stačí vytáhnout daný přístroj ze zásuvky. Díky tomu jím již nebude procházet elektřina, nejhorší problém tedy bude zažehnán. Pokud se sami necítíte dostatečně kompetentní k opravě, stačí přístroj zanést do servisu.

U rozbitých zásuvek je však radno nepokoušet se o domácí správku, ale zavolat kvalifikovaného elektrikáře. Ten má totiž zkušenosti i vybavení na to, aby se s tímto problémem bez nebezpečí vypořádat.