Vzdělávání pod 50 hvězdami

Scj CrNezařazené Vzdělávání pod 50 hvězdami
0 Comments

Hlavním rozdílem je bezpochyby rozdělení vzdělávání do jednotlivých stupňů, na které se teď společně podíváme.

Povinná školní docházka začíná základní školou. Zde se objevuje první rozdíl od Česka, kde je již povinný poslední rok mateřské školy. Jedná se o tzv. „Elementary school“, kde dítě nastupuje ve věku 6 let se znalostí abecedy, základy psaní, četní a počítání. Tento stupeň můžeme přirovnat k našemu 1. stupni základní školy, kelikož trvá také do 5. ročníku.
školní autobusy

Poté dítě pokračuje na druhý stupeň zvaný „Middle school“,kde se projevuje další rozdíl spočívající v trvání 2. stupně pouze do osmé třídy nikoli tedy do deváté, jak jsme zvyklí.

Nástup na střední školu tedy „Secondary education“ nebo „High school“ se odehrává ve věku 14 let. Americké střední školy jsou povinné a nejsou zaměřené na určitý obor, takže si uchazeč nemusí další 4 roky lámat hlavu s tím, jakou profesi by chtěl v budoucnu provozovat, ale projde si zde systémem všeobecného vzdělávání. Student si pouze vybírá z poskytovaných odborných předmětů, podle toho, co by jej bavilo. Na konci studia studenti podstupují testy, které poté slouží jako podklady pro přijímací řízení na univerzity.
americká vlajka

Vysokoškolské vzdělání povinností není, ale pokud si chcete najít dobrou prácí tak se mu nevyhnete. Nejčastěji se setkáte s názvem „Collage“ nebo také „University“ a studium na nich je zpoplatněno, což je také důvodem vyskokého počtu studentských půjček. Zakončením je zisk bakalářského titulu. Dále je možnost pokračovat v magisterském studiu.
vzdělávání dospělých

Zvláštnosti

· Studenti jsou vedeni hlavně k samostatnosti a jsou zvyklí hrát sami za sebe a své spolužáky vnímat jako svou konkurenci

· Standardem je známkování formou A – F a mezistupňů + (např. A+)

· Školní zvonek ohlašuje začátek vyučování v 8:45 a to je také důvodem, proč výuka trvá do pozdějších odpoledních hodin

· Vyučovací hodina netrvá pro nás běžných 45 minut ale 55 minut

· Délka přestávek je kratší, většinou 6 – 7 minut

· Učivo se probírá oproti českým školám méně podrobně ale déle, aby mu každý žák porozuměl

· Školy jsou založeny velmi sportovně, což dokazuje i fakt, že má každá škola svůj vlastní fotbalový a basketballový tým

· Klade se větší důraz na praktickou část učiva než na teoretickou (např. pitvy v hodinách biologie)

· Souáčásti vysvědčení, které děti dostávají 2x – 3x ročně je i slovní ohodnocení učiteli