Nečekaná porucha – co dělat?

Scj CrAuto Nečekaná porucha – co dělat?
0 Comments

Může se jednat o pro většinu řidičů snadno řešitelný defekt pneumatiky, ale také závažnější poruchu, například na motoru, řízení nebo brzdách, která nám neumožní pokračovat v jízdě. V takovém případě je potřeba dodržet několik důležitých zásad.

porucha auto kolo

Překážejte co nejméně, vůz označte

Zastavte, je-li to možné, co nejvíce při pravém okraji vozovky, kde budete překážet co nejméně. V případě potřeby tam vůz odtlačte. Okamžitě zapněte výstražné světelné znamení, to musí být zapnuto minimálně do doby, než umístíte za vozidlo výstražný trojúhelník. Ihned po vystoupení z vozu si oblečte výstražnou vestu, ta je součástí výbavy vozu.  Trojúhelník umístěte do vzdálenosti minimálně 50 metrů, na dálnici 100 metrů k pravému okraji vozovky. Podle okolností může být v obci tato vzdálenost zkrácena.

Za snížené viditelnosti nechte rozsvícena alespoň parkovací světla, nefungují-li světla vozu, zajistěte jeho osvětlení podle možností náhradním způsobem, např. baterkou.

V odstaveném voze nesmí nikdo zůstat, cestující odveďte nejlépe za svodidla, pokud možno co nejdále od vozovky, abyste zajistili jejich bezpečnost.

Jestliže zjistíte, že závadu nejste schopni sami na místě v přiměřeném čase odstranit, zajistěte ihned odtah vozu svépomocí nebo volejte odtahovou službu.
porucha auto kapota

Co hlásit policii?

Policii musíte hlásit situace, kdy nelze vůz, který je překážkou silničního provozu, odstranit. Tedy v případě, že čekání na odtah se protahuje na dlouhou dobu.

Dalšími situacemi, kdy musíte překážku v provozu hlásit policii je stání na velmi nebezpečných místech, v tunelu, na mostě nebo na železničním přejezdu.

Na každém přejezdu je uvedeno jeho číslo, tím pomůžete při hlášení policii tento přejezd přesně identifikovat. Vozidlo musíte z přejezdu za použití jakýchkoli technických prostředků, třeba pomocí jiného řidiče nebo vozidla, odstranit. Statistiky ukazují, že srážka s vlakem má fatální následky.