Ženy, která nechtějí děti

Scj CrŽena Ženy, která nechtějí děti
0 Comments

Ač není toto prohlášení ve společnosti příliš populární, je pravdou že ženy, které se dobrovolně vzdají mateřství jsou součástí naší společnosti a spíše jich přibývá, některá média uvádějí že je jich až 7% a toto číslo nadále roste. Důvodů pro toto rozhodnutí může být hned několik.
žena v kanceláři
Ženy v dnešní době mají velmi široké možnosti uplatnění a budování kariéry již není jenom výsadou mužů. I ženy se dnes v zaměstnání realizují, zastávají významné posty a práce je pro mnoho z nich naplňující. Ženy, které našly smysl života ve své práci jsou často velmi úspěšné a pro to, aby něčeho dosáhly, velmi tvrdě pracují. Častou jsou tedy bezdětné, neboť obětovat kariéru kvůli péči o dítě, je pro ně totiž příliš veliká oběť.
Pro některé ženy je mateřství také příliš velkým narušním životního stylu, který jim vyhovuje. Ženy, které si zvykly na určitý životní styl, kde se věnují zejména vlastnímu seberozvoji, mají často pocit, že v jejich životě není pro dítě místo. Ženy studují, cestují, sportují, tráví čas se svými nejbližšími a ničeho z toho se kvůli nové roli matky nechtějí vzdát.
Dalším důvodem také může být to, že se neobjeví mateřský instinkt. Pokud žena necítí biologickou potřebu mít dítě, ale ani nemá vztah k dětem celkově, nelze si tento pud vynutit. Dalším aspektem, který pro mnoho žen komplikuje situaci je fakt, že dítě je zodpovědnost. Některé ženy zmiňují, že doba je nejistá a zodpovědnost přivést dítě na tento svět je až moc velká zodpovědnost. Často hraje roli i strach ze selhání, který může pramenit z vlastního nevydařeného dětství.  
těhotenství, manželství
Nicméně žena, která se rozhodla pro bezdětný život, se musí obrnit notnou dávkou trpělivosti. Společnost totiž tuto skupinu žen stále spíše odsuzuje jako sobecké kariéristky. Často jsou u svého okolí nepochopeny a jsou nuceny si své rozhodnutí neustále obhajovat. Často jejich rozhodnutí také zlehčují a přičítají mladické nerozvážnosti. Je nutné ale uvědomit si, že sobecké rozhodnutí by bylo počít dítě jen kvůli partnerovi, okolí nebo kvůli tomu, že se to od nás očekává. Každá žena má právo rozhodnout se a podle svého nejlepšího uvážení a prožít svůj život šťastně, ať už to znamená s dětmi nebo bez nich. Základem šťastného bezdětného vztahu je najít partnera, který chce totéž. Je nutné ale vzít v potaz i to, že se to může změnit. Důležité je, aby partneři k sobě byli upřímní a otevřeně o tom mluvili. Frustrace vztah může velmi poznamenat a dovézt i ke krachu.